Hasanah, K., and N. Nursalam. “PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU MTs MIFTAHUL ULUM SITUBONDO”. EDUSAINTEK : JURNAL PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 7, no. 2, Oct. 2020, pp. 98-07, doi:10.47668/edusaintek.v7i2.77.