HASANAH, K.; NURSALAM, N. PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU MTs MIFTAHUL ULUM SITUBONDO. EDUSAINTEK : JURNAL PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI, v. 7, n. 2, p. 98-107, 5 out. 2020.