[1]
Hasanah, K. and Nursalam, N. 2020. PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU MTs MIFTAHUL ULUM SITUBONDO. EDUSAINTEK : JURNAL PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI. 7, 2 (Oct. 2020), 98-107. DOI:https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i2.77.